Privacyverklaring

Naomi van Loon is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Naomi verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van haar diensten of als je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Contactgegevens:
Het Meer 77
8448 GB

+31 644807871
www.naomivanloon.com
contact@naomivanloon.com

Hieronder vind je een overzicht van alle persoonsgegevens die Naomi verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw surfgedrag

 • Internetbrowser en apparaat type

Naomi verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling

 • Verzenden van een nieuwsbrief

 • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te voeren

 • Je informeren over wijzigingen van haar diensten en producten

 • Om diensten bij je af te leveren

 • Naomi analyseert je gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren en het aanbod van haar diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • Naomi volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee ze haar diensten afstemt op jouw behoefte.

 • Naomi verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Naomi neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naomi van Loon) tussen zit.

Hoe lang Naomi je persoonsgegevens bewaart

Naomi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Naomi hanteert een bewaartermijn van maximaal 2 jaar voor de volgende persoonsgegevens:

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw surfgedrag

 • Internetbrowser en apparaat type

Delen van persoonsgegevens met derden

Naomi deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden. Dit doet zij alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht sluit Naomi een bewerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Daarnaast verstrekt Naomi jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doet zij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Squarespace
Jurisdictie: VS
Doel: Analyse
Soort gegevens: IP-adres, gegevens over jouw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type

Google Analytics, Google Drive
Jurisdictie: VS
Doel: Administratie, analyse
Soort gegevens: IP-adres, gegevens over jouw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

e-boekhouden.nl
Jurisdictie: EER
Doel: Administratie
Soort gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

Zohlandt Advies
Jurisdictie: EER
Doel: Administratie
Soort gegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer

Telfort
Jurisdictie: EER
Doel: Contact
Soort gegevens: telefoonnummer

KNAB
Jurisdictie: EER
Doel: Betalingen
Soort gegevens: voor- en achternaam, telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Naomi gebruikt

Naomi gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Naomi gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst zij cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ze op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan haar website heeft zij je geïnformeerd over deze cookies en heeft ze jou toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op Naomi’s website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: IDE
Functie: Tracking cookie voor gerichte advertenties
Bewaartermijn: 1,5 jaar

Cookie: _ga, _gid, _gat
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar  

Cookie: crumb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: ss_cid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: ss_cpvisit
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: ss_cvisit
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 30 minuten

Cookie: ss_cvr
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: ss_cvt
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 30 minuten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op:

 • Intrekken van je toestemming voor gegevensverwerking

 • Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naomi van Loon

 • Gegevensoverdraagbaarheid (dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Naomi van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen)

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@naomivanloon.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Naomi jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Naomi reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Naomi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Naomi jouw persoonsgegevens beveiligt

Naomi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@naomivanloon.com